អនុសញ្ញា Conventions

2007_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម
2007_អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ក្រោមទឹក
2007_អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការការពារ
2006_អនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារ
2006_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុដូប៉ាក្នុងវិស័យកីឡា
2006_អនុសញ្ញាស្តុកខូម ស្តីពីសារធាតុបំពុលសរីរាង្គមិនងាយបំបែកធាតុ
2006_អនុសញ្ញាបាសែល ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យចលនាដឹកជញ្ជូន
2006_ពិធីសារម៉ុងរ៉េអាល់ ស្តីពីសារធាតុបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូន
2006_អនុសញ្ញា ស្តីពីជីវចម្រុះ
2006_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលគយ
2006_អនុសញ្ញាកុងស៊ុល រវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម
2005_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបង្រ្កាបការដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេវរក
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ឆ្នាំ១៩៧១
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់
2005_អនុសញ្ញាទោល ស្តីពីគ្រឿងញៀន ឆ្នាំ១៩៦១
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដែនសមុទ្រ
2005_អនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន
2005_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម
2005_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបង្ក្រាបការដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេវរករ
2005_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងការចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំង
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីអាវុធគីមី
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីការកំណត់សម្គាល់នៃគ្រឿងផ្ទុះប្លាស្ទីក
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីការការពាររូបកាយពីសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរ
2005_អនុសញ្ញាស្តីពីការការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី
2005_អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីទំនាក់ទំនងកុងស៊ុល
2002_អនុសញ្ញាអ៊ុយនីឌ្រ័រស្តីពីសម្បត្តិវប្បធម៌ដែលត្រូវគេលួច
2002_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការធ្វើឲ្យស៊ីចង្វាក់នៃការកំណត់មុខទំនិញ
2002_អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការគយ
2001_អនុសញ្ញាអំពីការទទួលស្គាល់នឹងការប្រតិបត្តិសេចក្តីសម្រេចមជ្ឈត្តករបរទេស
1999_អនុសញ្ញាស្តីពីការហាម ការប្រើប្រាស់ ការរក្សាទុក ការផលិត និងការផ្ទរគ្រាប់មីន
1999_អនុសញ្ញាលេខ១៥០ ស្តីពីរដ្ឋបាលការងារ នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ
1999_អនុសញ្ញាលេខ៨៧ ៩៨ ១០០ ១០៥ ១១១ និង១៣៨
1996_អនុសញ្ញាស្តីពីតំបន់ដីសើម មានសារៈសំខាន់ជាអន្តរជាតិពិសេសជាទីជំរកសត្វស្លាបទឹក
1996_អនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌនៃសហប្រជាជាតិ ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ
1989_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសិទ្ធិកុមារ
1979_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្ត្រីភេទ
1973_អនុសញ្ញាលេខ១៣៨ ស្តីពីការកម្រិតអាយុអប្បបរមាសម្រាប់ចូលធ្វើការងារ
1965_អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងពូជសាសន៍
1961_អនុសញ្ញាទោលស្តីពីគ្រឿងញៀន
1958_អនុសញ្ញាលេខ១១១ ស្តីពីការរើសអើងក្នុងការងារ​ និងមុខរបរ
1951_អនុសញ្ញាលេខ១០០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិកបុរស នារី
1949_អនុសញ្ញាលេខ៩៨ ស្តីពីការអនុវត្តគោលការណ៍ នៃសិទ្ធបង្កើតសមាគម
1948_អនុសញ្ញា ស្តីពីការបង្កា និងផ្តន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍
1930_អនុសញ្ញាលេខ២៩ ស្តីពីការងារដោយបង្ខំ ឬជាកាតព្វកិច្ច